התחבר

אודות

את חומר הנפץ הלאומי בישראל, ופועלת כמעבדת זיקוקין המעבדה מבחן השדה של מכון התקנים ישראלי, הנוגע לבחינה של מוצרים ופירוטכניקה הוא הגוף המוסמך הבלעדי למוצרים מיובאים, המאשר את היבוא, שיווק והפעלה של מוצרים כאלה לבדיקה ולבחינה בישראל.
נציגי המעבדה הם התייחסות מורשה מוסמכת למתן מומחיות בועדה ובפורומים מקצועיים.המעבדה מבצעת את הבדיקות לפי תקן בטיחות האירופי EN15947 וEN16261 ....
את המאמרים פירוטכניים נבדקים בבדיקות בטיחות ואיכות מחמירות שהם חלק מבדיקות אב טיפוס ובדיקות אצווה, בהתאם לתקנים. כל אנשי המעבדה מורשים מפעילי זיקוקין, מאושרים על ידי משרד התעשייה, מסחר והתעסוקה והוכשרו במעבדות הלאומית של צרפת (INERIS).המעבדה גם שומרת על קשרים מגוונים עם מעבדות דומות בעולם, והוא משתף פעולה עם מעבדות באירופה ובמזרח רחוק.